ข้อมูลทั่วไป

ITA

ลิงก์แนะนำ


กิจกรรมข่าวสาร

1 2 3 4

ข่าวประชาสัมพันธ์

30 มีนาคม 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2564
30 มีนาคม 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง
29 มีนาคม 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย เรื่องการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1/2564
24 มีนาคม 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย เรื่อง ยกเลิกการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดสำนักปลัดและตำแหน่งคนงาน สังกัดกองช่าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสรรหาและเลือกสรรตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดสำนักปลัดและตำแหน่งคนงาน สังกัดกองช่าง ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
18 มีนาคม 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และวัน เวลา สถานที่ในการสรรหาและเลือกสรร
12 มีนาคม 2564 คิวอาร์โค้ด (QR Code) ชุดความรู้ด้านกฎหมาย รวบรวมโดยกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย

การจัดซื้อจัดจ้าง

7 มกราคม 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563
1 กันยายน 2563 ประกาศราคากลางองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย เรื่อง ประกาศราคากลางรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)
1 กันยายน 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)
1 กันยายน 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
18 สิงหาคม 2563 ประกาศราคากลางองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย เรื่องประกาศราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 3 โครงการ
18 สิงหาคม 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย เรื่องจ้างเหมาโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 3 โครงการ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

สถิติผู้เข้าใช้งาน

  • 29678ทั้งหมด:
  • 336วันนี้:
  • 312เมื่อวานนี้:
  • 1459สัปดาห์ที่แล้ว:
  • 3494ต่อเดือน:
  • 160ต่อวัน:
  • 0ออนไลน์ในขณะนี้:
  • 12 ตุลาคม 2018เริ่มนับ:

กิจกรรม/ข่าวสาร