คำแถลงนโยบายของผู้บริหาร

 


คำแถลงนโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย

ของ ว่าที่ร้อยตรีพรชัย ใจแปง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย
อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

คำแถลงนโยบาย

ข้ามไปยังทูลบาร์