3.1 Q&A คำถามที่พบบ่อย

Q&A คำถามที่พบบ่อย

ถาม: แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ วันไหนคะ

ตอบ: ก่อนวันที่ 10 ของทุกเดือน

ถาม: หน่วยงาน เปิดทำการกี่โมงคะ

ตอบ: เปิดทำการ จันทร์ – ศุกร์ (หยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 8:30 น. ถึง 16.30 น.

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์