1.4 ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย
59 หมู่ 2 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย
จังหวัดเชียงราย 57180

โทรศัพท์ 0 5395 0063
สำนักปลัด ต่อ 100
กองคลัง ต่อ 105
กองช่าง ต่อ 106
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ต่อ 104

โทรสาร 0 5395 0063 ต่อ 107 (อัตโนมัติ)

E-MAIL : sritoylocal@gmail.com

ข้ามไปยังทูลบาร์