การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อรถแทรกเตอร์ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ แรงม้า พร้อมชุดผานดันดินและผานคัดท้ายจำนวน ๑ คัน

ข้ามไปยังทูลบาร์