รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน 1 ตุลาคม 2565 -31 มีนาคม 2566)

ข้ามไปยังทูลบาร์