ผลการดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566 ว่าที่ร้อยตรีพรชัย ใจแปง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย ได้มอบหมายให้ นางสาวธัญวลัย รุจีภรพิพัฒนกุล หัวหน้าสำนักปลัด ดำเนินการลงพื้นที่สำรวจการจัดทำถังขยะเปียกของประชาชนในพื้นที่ตำบลศรีถ้อย และประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยก่อนทิ้ง

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์