ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคาการเก็บเอกสารองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย หมู่ที่ 2 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้ามไปยังทูลบาร์