มอบกระเบื้อง ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากวาตภัย เหตุเกิดเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ณ บ้านพญากองดี หมู่ที่ 6 และบ้านแม่ยางมิ้นหมู่ที่ 4 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย รวมผู้ได้รับความเสียหาย ทั้งหมด 20 หลังคาเรือน

24 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย โดย นายชนะพล เครือนวล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย พร้อมด้วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ มอบกระเบื้อง ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากวาตภัย เหตุเกิดเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ณ บ้านพญากองดี หมู่ที่ 6 และบ้านแม่ยางมิ้นหมู่ที่ 4 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย รวมผู้ได้รับความเสียหาย ทั้งหมด 20 หลังคาเรือน

ข้ามไปยังทูลบาร์