ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกทุกท่าน สามารถเข้าไปตอบแบบสอบถาม โดยเข้าไปตามลิงค์ หรือ แสกน QRCODE ด้านล่างได้เลยค่ะ

https://itas.nacc.go.th/go/eit/3nzcqi

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์