ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย เรื่อง จัดซื้อท่อระบบประปาภูเขา บ้านพญากองดี หมู่ที่ 6 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย เรื่อง จัดซื้อท่อระบบประปาภูเขา บ้านพญากองดี หมู่ที่ 6 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดเอกสาร

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์