ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำซุ้มนิทรรศการในงานศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี พ.ศ.2563 ตามโครงการประเพณีศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี พ.ศ2563 โดยวิธีเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำซุ้มนิทรรศการในงานศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี พ.ศ.2563 ตามโครงการประเพณีศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี พ.ศ2563 โดยวิธีเจาะจง

ดาวน์โหลดเอกสาร

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์