ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย เรื่อง ประกาศข้อกำหนดขอบเขตและรายละเอียดของงาน (TOR) จ้างเหมาโครงการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดเอกสาร

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์