ประกาศราคากลางองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างเหมาจัดทำตู้ขยะอันตราย ตามโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดเอกสาร

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์