น้ำตกป่าซ้อ

น้ำตกป่าซ้อ มีความสูง 20 เมตร ระยะทางจากบ้านศรีถ้อย-บ้านอายิโก๊ะ 25 กิโลเมตร และจากบ้านอายิโก๊ะ ถึงน้ำตกระยะทาง 7 กิโลเมตร อยู่ห่างจากอำเภอแม่สรวยรวม 45 กิโลเมตร    ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์