น้ำตกห้วยหาญ

น้ำตกห้วยหาญ มีความสูง 20 เมตร ระยะทางจากบ้านศรีถ้อย-บ้านอายิโก๊ะ 25 กิโลเมตร และจากบ้านอายิโก๊ะถึงน้ำตากระยะทาง 3 กิโลเมตร อยู่ห่างจากอำเภอแม่สรวย 38 กิโลเมตร    ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์