ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อยอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์