วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรีพรชัย ใจแปง นายก อบต.ศรีถ้อย เป็นประธานเปิด โครงการกสิกรรมทันยุค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนช่วยกันปลูกต้นไม้ และสมุนไพร เพื่อใช้ประโยชน์ในตำบลศรีถ้อย

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์