โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่19 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์