ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้างโครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าจำนวน 1 คัน

ข้ามไปยังทูลบาร์