วันที่ 11 เมษายน 2565 ว่าที่ร้อยตรีพรชัย ใจแปง นายก อบต.ศรีถ้อย มอบหมายให้ นายวิมล อรัญญิก รองนายก อบต.ศรีถ้อย เป็นประธานเปิด โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เกิดการรวมกลุ่มในการเรียนรู้ และพัฒนากลุ่มให้เข้มแข็ง

ข้ามไปยังทูลบาร์