วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีพรชัย ใจแปง นายก อบต.ศรีถ้อย พร้อมด้วย ปลัด อบต. เจ้าหน้าที่พนักงาน อบต.ศรีถ้อย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานต่างๆในพื้นที่ และประชาชนตำบลศรีถ้อย ร่วมกิจกรรมการทำแนวกันไฟป่า ตำบลศรีถ้อย ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ อ่างเก็บน้ำ บ้านห้วยเฮี้ย หมู่ที่ 5 เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ไฟป่าลุกลามเข้าพื้นที่สาธารณประโยชน์ พื้นที่ทำกินของราษฎร และสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายป้องกันไฟป่าตำบลศรีถ้อย

ข้ามไปยังทูลบาร์