ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ข้ามไปยังทูลบาร์