ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4

ดาวน์โหลดเอกสาร

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์