องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย

วันพฤหัสบดี ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เพื่อทราบถึงปัญหาความต้องการของประชาชนและตอบสนองความต้องการของประชาชนนำมาดำเนินการ

ข้ามไปยังทูลบาร์