วันที่ 29 ธันวาคม 2564 ว่าที่ร้อยตรีพรชัย ใจแปง นายก อบต.ศรีถ้อย เป็นประธานเปิดศูนย์จุดบริการ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนและให้บริการประชาชน” ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ 2565 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย อปพร.ผู้นำท้องที่ พนักงาน และสมาชิกสภา อบต.ศรีถ้อย

ข้ามไปยังทูลบาร์