วันที่ 26 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย โดยนายชนะพล เครือนวล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว นางกันต์ฤทัย ไฉ กรณีบ้านถูกเพลิงไหม้ ณ บ้านพญากองดี หมู่ที่ 6 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

ข้ามไปยังทูลบาร์