ประมวลภาพมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19) สำหรับตลาดสด และร้านค้า ร้านจำหน่ายอาหาร/เครื่องดื่ม ร้านเสริมสวย/ตัดผม

ข้ามไปยังทูลบาร์