องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ และประชาคมท้องถิ่น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย

วันศุกร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ และประชาคมท้องถิ่น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

ข้ามไปยังทูลบาร์