ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย

เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2564

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์