กิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดนอกสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวยจังหวัดเชียงราย

ผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดนอกสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวยจังหวัดเชียงราย

ข้ามไปยังทูลบาร์