กิจกรรม Big Cleaning Day ล้างตลาดในตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

ผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ล้างตลาดในตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

ข้ามไปยังทูลบาร์