กิจกรรมปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต หยุดคอรัปชั่น และ การส่งเสริมธรรมาภิบาล

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย จัดกิจกรรมปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต หยุดคอรัปชั่น และ การส่งเสริมธรรมาภิบาล

ข้ามไปยังทูลบาร์