กิจกรรม kick off โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก พร้อมทั้ง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ หน้าลาน ที่ว่าการอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 นายชนะพล เครือนวล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย
นำพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม kick off โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก พร้อมทั้ง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ หน้าลาน ที่ว่าการอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

ข้ามไปยังทูลบาร์