รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน 1 ตุลาคม 2563 -31 มีนาคม 2564)

CCF 000070

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์