ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 พ.ศ.2564 (เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ.2564)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 พ.ศ.2564 (เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ.2564)

CCF 000047

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์