กิจกรรมปลูกต้นไม้และร่วมรณรงค์ การต่อต้านการทุจริต 2564

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564
พนักงาน อบต.ศรีถ้อย ร่วม กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ บริเวณ สองข้างทาง ถนนตั้งแต่บ้านทุ่งต้อม - บ้านดอน จำนวน 170 ต้น(ต้นทองอุไร) เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น" และร่วมรณรงค์ การต่อต้านการทุจริต

ข้ามไปยังทูลบาร์