ลงพื้นที่ ร่วมกับผู้นำในพื้นที่ สมาชิกสภาอบจ.เชียงราย เขต 2 และ จนท.จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพื่อบูรณาการ การทำงานร่วมกัน การรับเรื่องร้องทุกข์ จากประชาชน หมู่ 11 บ้านแม่ยางมิ้นใต้ พร้อมทั้งตรวจความคืบหน้า การพัฒนาเส้นทาง เข้าสู่หมู่ที่ 4,6,9

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564
นายชนะพล เครือนวล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ ร่วมกับผู้นำในพื้นที่ สมาชิกสภาอบจ.เชียงราย เขต 2 และ จนท.จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพื่อบูรณาการ การทำงานร่วมกัน การรับเรื่องร้องทุกข์ จากประชาชน หมู่ 11 บ้านแม่ยางมิ้นใต้ พร้อมทั้งตรวจความคืบหน้า การพัฒนาเส้นทาง เข้าสู่หมู่ที่ 4,6,9 บ้านแม่ยางมิ้น บ้านพญากองดีและบ้านอายิโก๊ะ ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

ข้ามไปยังทูลบาร์