รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ทั่วไป และเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย ประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน 1 ตุลาคม 2562 -31 มีนาคม 2563)

ข้ามไปยังทูลบาร์