จัดประชุม เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ จากสาธารณภัยต่างๆ รวมทั้งปรึกษาหารือ ข้อราชการทั่วไป

วันที่ 30 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย จัดประชุม เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ จากสาธารณภัยต่างๆ รวมทั้งปรึกษาหารือ ข้อราชการทั่วไป โดยมี ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนกำนัน สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

ข้ามไปยังทูลบาร์