ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย เรื่อง ยกเลิกการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดสำนักปลัดและตำแหน่งคนงาน สังกัดกองช่าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสรรหาและเลือกสรรตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดสำนักปลัดและตำแหน่งคนงาน สังกัดกองช่าง ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย เรื่อง ยกเลิกการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดสำนักปลัดและตำแหน่งคนงาน สังกัดกองช่าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสรรหาและเลือกสรรตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดสำนักปลัดและตำแหน่งคนงาน สังกัดกองช่าง ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)

ดาวน์โหลดเอกสาร

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์