เข้าร่วมต้อนรับ แสดงความยินดีกับ นายคฑาสิทธิ์​ เนื่องหล้า นายอำเภอแม่สรวย คนใหม่ ณ ที่ว่าการ อำเภอแม่สรวย

วันที่ 8 มีนาคม 2564 นายชนะพล เครือนวล ปลัด อบต.ศรีถ้อย พร้อมด้วย
รองปลัด ผอ.กองคลัง ผอ.กองช่าง นิติกร และนักทรัพยากร​บุคคล​ เข้าร่วมต้อนรับ แสดงความยินดีกับ นายคฑาสิทธิ์​ เนื่องหล้า นายอำเภอแม่สรวย คนใหม่ ณ ที่ว่าการ อำเภอแม่สรวย

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์