โครงการจัดระเบียบเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงชุมชนบนพื้นที่สูง ประจำปี 2564

วันที่ 2 มีนาคม 2564 นายชนะพล เครือนวล ปลัด อบต.ศรีถ้อย เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการจัดระเบียบเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงชุมชนบนพื้นที่สูง ประจำปี 2564 ณ บ้านแม่ยางมิ้น หมู่ที่ 4 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย จัดโดยศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย

 

ข้ามไปยังทูลบาร์