ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามประราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย

เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามประราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564

SRITOY 000371

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์