สำรวจเส้นทางเพื่อเตรียมการ ขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่หมู่บ้านอายิโก๊ะ

วันที่ 26 มกราคม 2564 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สรวย หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่สรวย และผู้นำหมู่บ้าน ร่วมสำรวจเส้นทางเพื่อเตรียมการ ขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่หมู่บ้านอายิโก๊ะ

ข้ามไปยังทูลบาร์