เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี) ประจำปี 2564

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย นำพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี) ประจำปี 2564 ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

ข้ามไปยังทูลบาร์