ให้การต้อนรับ อาจารย์ วิวัฒน์ ทิพจร พร้อมคณะอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อชี้แจงโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

นายชนะพล เครือนวล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย พร้อมด้วย รองปลัด และนักวิชาการศึกษา ให้การต้อนรับ อาจารย์ วิวัฒน์ ทิพจร พร้อมคณะอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อชี้แจงโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

ข้ามไปยังทูลบาร์