กิจกรรมแลกของขวัญ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย

วันที่ 4 มกราคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย จัดกิจกรรมแลกของขวัญ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย

ข้ามไปยังทูลบาร์