โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย ประจำปี 2563

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย ประจำปี 2563 วันที่ 2 - 3 กันยายน 2563. ณ โรงแรมแม่โขง เดลต้า บูติก อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ข้ามไปยังทูลบาร์