รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ทั่วไป และเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย ประจำปี 2562

รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ทั่วไป และเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย ประจำปี 2562

ดาวน์โหลดเอกสาร

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์